Excel formule VERGELIJKEN

VERGELIJKEN: Zoekt naar bepaalde waarden in een matrix of een verwijzing.

Functie VERGELIJKEN in het Engels

De functie VERGELIJKEN wordt in het Engels gebruikt als: MATCH

Excel formules uit de categorie Zoeken en verwijzen

De Excel formule VERGELIJKEN is een functie van de Excel formules categorie Zoeken en verwijzen. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: VERSCHUIVING, VERT.ZOEKEN, ZOEKEN.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →