Excel formule VERSCHUIVING

VERSCHUIVING: Geeft een nieuwe verwijzing die een bepaald aantal rijen en kolommen is verschoven ten opzichte van.

De formule VERSCHUIVING in Excel geeft als resultaat een verwijzing naar een bereik dat een opgegeven aantal rijen en kolommen is verwijderd van een cel of cellenbereik. De verwijzing die als resultaat wordt gegeven, kan een enkele cel of een cellenbereik zijn. U kunt opgeven hoeveel rijen en kolommen er als resultaat moeten worden gegeven.

Syntaxis VERSCHUIVING

VERSCHUIVING(verw, rijen, kolommen, [hoogte], [breedte])

verw: De verwijzing ten opzichte waarvan de verschuiving moet plaatsvinden. Verw moet een verwijzing zijn naar een cel of een bereik van aangrenzende cellen. Als dit niet het geval is, geeft VERSCHUIVING de foutwaarde #WAARDE! als resultaat.

rijen: Het aantal rijen, omhoog of omlaag, waarnaar u de cel in de linkerbovenhoek wilt laten verwijzen. Als u bijvoorbeeld 5 opgeeft, komt de cel in de linkerbovenhoek van de resulterende verwijzing vijf rijen onder de verwijzing. rijen kan zowel een positief getal (oftewel een getal onder de uitgangsverwijzing) als een negatief getal zijn (oftewel een getal boven de uitgangsverwijzing).

kolommen: Het aantal kolommen, naar links of naar rechts, waarnaar u de cel in de linkerbovenhoek wilt laten verwijzen. Als u bijvoorbeeld 5 opgeeft, komt de cel in de linkerbovenhoek van de resulterende verwijzing vijf kolommen rechts van de verwijzing. kolommen kan zowel een positief getal (oftewel een getal rechts van de uitgangsverwijzing) als een negatief getal zijn (oftewel een getal links van de uitgangsverwijzing).

hoogte: De hoogte, uitgedrukt in een aantal rijen, die u wilt toekennen aan de resulterende verwijzing. hoogte moet een positief getal zijn.

breedte: De breedte, uitgedrukt in een aantal kolommen, die u wilt toekennen aan de resulterende verwijzing. breedte moet een positief getal zijn.

Functie VERSCHUIVING in het Engels

De functie VERSCHUIVING wordt in het Engels gebruikt als: OFFSET

Excel formules uit de categorie Zoeken en verwijzen

De Excel formule VERSCHUIVING is een functie van de Excel formules categorie Zoeken en verwijzen. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: VERT.ZOEKEN, ZOEKEN.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →