Excel formule VERT.ZOEKEN

VERT.ZOEKEN: Zoekt in de meest linkse kolom van een matrix naar een bepaalde waarde en geeft de waarde in de opgegeven kolom.

Syntaxis VERT.ZOEKEN

VERT.ZOEKEN(zoekwaarde, tabelmatrix, kolomindex_getal, [benaderen])

zoekwaarde: De zoekwaarde in de eerste kolom van de tabel of het bereik. Het argument zoekwaarde kan een waarde of een verwijzing zijn. Als de waarde die u opgeeft voor zoekwaarde kleiner is dan de kleinste waarde in de eerste kolom van de tabelmatrix, geeft VERT.ZOEKEN de foutwaarde #N/B als resultaat.

tabelmatrix: Het cellenbereik met de gegevens. U kunt een verwijzing naar een bereik gebruiken (bijvoorbeeld A2:D8) of een bereiknaam. De waarden in de eerste kolom van tabelmatrix zijn de waarden waar zoekwaarde naar zoekt. Dit kunnen tekstwaarden zijn, getallen of logische waarden Er wordt bij tekst geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.

kolomindex_getal: Het kolomnummer in het argument tabelmatrix van waaruit de overeenkomstige waarde moet worden geleverd. Als argument kolomindex_getal 1 is, wordt de waarde uit de eerste kolom in tabelmatrix opgehaald. Als kolomindex_getal 2 is, wordt de waarde opgehaald uit de tweede kolom in tabelmatrix, enzovoort.

benaderen: Een logische waarde die aangeeft of VERT.ZOEKEN wel of niet exact overeenkomende waarden moet zoeken:

Functie VERT.ZOEKEN in het Engels

De functie VERT.ZOEKEN wordt in het Engels gebruikt als: VLOOKUP

Excel formules uit de categorie Zoeken en verwijzen

De Excel formule VERT.ZOEKEN is een functie van de Excel formules categorie Zoeken en verwijzen. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: ZOEKEN.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →