Excel formule VERTROUWELIJKHEID.NORM

VERTROUWELIJKHEID.NORM: Geeft het betrouwbaarheidsinterval van een gemiddelde waarde voor de elementen van een populatie met een normale verdeling.

Functie VERTROUWELIJKHEID.NORM in het Engels

De functie VERTROUWELIJKHEID.NORM wordt in het Engels gebruikt als: CONFIDENCE.NORM

Excel formules uit de categorie Statistisch

De Excel formule VERTROUWELIJKHEID.NORM is een functie van de Excel formules categorie Statistisch. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: VERTROUWELIJKHEID.T, VOORSPELLEN, WEIBULL.VERD, Z.TEST.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →