Excel formule VERTROUWELIJKHEID.T

VERTROUWELIJKHEID.T: Geeft het betrouwbaarheidsinterval van een gemiddelde waarde voor de elementen van een populatie met een Student T-verdeling.

Functie VERTROUWELIJKHEID.T in het Engels

De functie VERTROUWELIJKHEID.T wordt in het Engels gebruikt als: CONFIDENCE.T

Excel formules uit de categorie Statistisch

De Excel formule VERTROUWELIJKHEID.T is een functie van de Excel formules categorie Statistisch. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: VOORSPELLEN, WEIBULL.VERD, Z.TEST.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →