Excel formule VOORSPELLEN

VOORSPELLEN: Geeft een waarde op basis van een lineaire trend.

De formule VOORSPELLEN in Excel berekent of voorspelt aan de hand van bestaande waarden, een toekomstige waarde. De voorspelde waarde is een y-waarde voor een gegeven x-waarde. De bekende waarden zijn bestaande x- en y-waarden, en de nieuwe waarde wordt voorspeld met lineaire regressie. U kunt met deze functie bijvoorbeeld toekomstige verkoopcijfers, voorraadbehoeften of consumptiepatronen voorspellen.

Syntaxis VOORSPELLEN

VOORSPELLEN(x, y-bekend, x_bekend)

x: Het gegevenspunt waarvan u de waarde wilt voorspellen.

y-bekend: De afhankelijke matrix of het afhankelijke gegevensbereik.

x-bekend: De onafhankelijke matrix of het onafhankelijke gegevensbereik.

Functie VOORSPELLEN in het Engels

De functie VOORSPELLEN wordt in het Engels gebruikt als: FORECAST

Excel formules uit de categorie Statistisch

De Excel formule VOORSPELLEN is een functie van de Excel formules categorie Statistisch. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: WEIBULL.VERD, Z.TEST.Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →