Excel formule WEEKNUMMER

WEEKNUMMER: Converteert een serieel getal naar een weeknummer.

De formule WEEKNUMMER in Excel hiermee wordt het weeknummer voor een specifieke datum opgehaald. De week met 1 januari wordt bijvoorbeeld de eerste week van het jaar en wordt genummerd als week 1.

Syntaxis WEEKNUMMER

WEEKNUMMER(serienummer,[type_resultaat])

Systeem 1: De week met 1 januari is de eerste week van het jaar en wordt genummerd als week 1.

Systeem 2: De week met de eerste donderdag van het jaar is de eerste week van het jaar en wordt genummerd als week 1. Dit systeem is de methodologie die is vastgelegd in ISO 8601, dat algemeen bekend staat als Europees systeem voor weeknummering.

serienummer: Een datum in de betreffende week. Datums moeten worden opgegeven met de functie DATUM of als resultaten van andere formules of functies. Gebruik bijvoorbeeld DATUM(2008;5;23) voor de datum 23 mei 2008. Er kunnen problemen optreden als u datums opgeeft als tekst.

type_resultaat: Een getal dat bepaalt op welke dag de week begint. De standaardwaarde is één.

Functie WEEKNUMMER in het Engels

De functie WEEKNUMMER wordt in het Engels gebruikt als: WEEKNUM

Excel formules uit de categorie Datum en tijd

De Excel formule WEEKNUMMER is een functie van de Excel formules categorie Datum en tijd. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: WERKDAG, WERKDAG.INTL, ZELFDE.DAG.Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →