Excel formule WERKDAG

WERKDAG: Geeft het seriële getal van de datum voor of na een opgegeven aantal werkdagen.

De formule WERKDAG in Excel geeft als resultaat een getal dat een datum aanduidt die overeenkomt met het aantal werkdagen voor of na een datum (de begindatum). Weekeinden en datums die zijn gedefinieerd als vakantiedagen gelden niet als werkdagen. Gebruik WERKDAG om weekeinden en feestdagen te negeren bij het berekenen van vervaldagen voor facturen, verwachte leveringstijden of het aantal dagen dat werk is uitgevoerd.

Syntaxis WERKDAG

WERKDAG(begindatum, aantal_dagen, [feestdagen])

begindatum: Een datum die de begindatum aangeeft.

aantal_dagen: Het aantal dagen voor of na begindatum dat niet in een weekeinde of vakantie valt. Geef een positieve waarde voor aantal_dagen op als u het seriële getal van een datum na begindatum wilt bepalen. Geef een negatieve waarde op als het u gaat om een datum die voor begindatum ligt.

feestdagen: Een optionele lijst van een of meer dagen die moeten worden uitgesloten van de werkkalender, zoals feestdagen en vrije dagen. De lijst kan een cellenbereik zijn dat de datums bevat, of een matrixconstante (matrix: wordt gebruikt om enkelvoudige formules te maken die meerdere resultaten geven of die worden toegepast op een groep argumenten die in rijen en kolommen zijn gerangschikt. Een matrixbereik heeft een gemeenschappelijke formule; een matrixconstante is een groep constanten die als argument wordt gebruikt.) met de seriële getallen die de datums vertegenwoordigen.

Functie WERKDAG in het Engels

De functie WERKDAG wordt in het Engels gebruikt als: WORKDAY

Excel formules uit de categorie Datum en tijd

De Excel formule WERKDAG is een functie van de Excel formules categorie Datum en tijd. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: WERKDAG.INTL, ZELFDE.DAG.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →