Excel formule WERKDAG.INTL

WERKDAG.INTL: Geeft het seriële getal van de datum voor of na een opgegeven aantal werkdagen met aangepaste weekendparameters.

Syntaxis WERKDAG.INTL

WERKDAG.INTL(begindatum, dagen, [weekend], [feestdagen])

begindatum: De begindatum, afgekapt tot een geheel getal.

dagen: Het aantal werkdagen voor of na begindatum. Een positieve waarde geeft een datum in de toekomst als resultaat, een negatieve waarde geeft een datum in het verleden als resultaat en een nulwaarde geeft de begindatum als resultaat. dag-verschuiving wordt afgekapt tot een geheel getal.

weekend: Geeft de dagen van de week aan die weekenddagen zijn en niet als werkdagen worden beschouwd. weekend is een weekendgetal of een tekenreeks die aangeeft wanneer weekends voorkomen.

feestdagen: Een optionele set van een of meer datums die moeten worden uitgesloten van de kalender met werkdagen. Feestdagen moet een cellenbereik zijn dat de datums bevat, of een matrixconstante van de seriële waarden die deze datums aangeven. De volgorde van datums of seriële waarden in feestdagen kan willekeurig zijn.

Functie WERKDAG.INTL in het Engels

De functie WERKDAG.INTL wordt in het Engels gebruikt als: WORKDAY.INTL

Excel formules uit de categorie Datum en tijd

De Excel formule WERKDAG.INTL is een functie van de Excel formules categorie Datum en tijd. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: ZELFDE.DAG.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →