Excel formule WORTEL.PI

WORTEL.PI: Geeft de vierkantswortel van (getal * ?).

De formule WORTEL.PI in Excel berekent de vierkantswortel van (getal * pi).

Syntaxis WORTEL.PI

WORTEL.PI(getal)

getal: Het getal waarmee pi wordt vermenigvuldigd.

Functie WORTEL.PI in het Engels

De functie WORTEL.PI wordt in het Engels gebruikt als: SQRTPI

Excel formules uit de categorie Wiskunde en trigonometrie

De Excel formule WORTEL.PI is een functie van de Excel formules categorie Wiskunde en trigonometrie.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →