Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.

EngelsNederlands
ABSABS
ACCRINTSAMENG.RENTE
ACCRINTMSAMENG.RENTE.V
ACOSBOOGCOS
ACOSHBOOGCOSH
ADDRESSADRES
AGGREGATEAGGREGAAT
AMORDEGRCAMORDEGRC
AMORLINCAMORLINC
ANDEN
AREASBEREIKEN
ASCASC
ASINBOOGSIN
ASINHBOOGSINH
ATANBOOGTAN
ATAN2BOOGTAN2
ATANHBOOGTANH
AVEDEVGEM.DEVIATIE
AVERAGEGEMIDDELDE
AVERAGEAGEMIDDELDEA
AVERAGEIFGEMIDDELDE.ALS
AVERAGEIFSGEMIDDELDEN.ALS
BAHTTEXTBAHT.TEKST
BESSELIBESSEL.I
BESSELJBESSEL.J
BESSELKBESSEL.K
BESSELYBESSEL.Y
BETA.DISTBETA.VERD
BETA.INVBETA.INV
BETADISTBETAVERD
BETAINVBETAINV
BIN2DECBIN.N.DEC
BIN2HEXBIN.N.HEX
BIN2OCTBIN.N.OCT
BINOM.DISTBINOM.VERD
BINOM.INVBINOMIALE.INV
BINOMDISTBINOMIALE.VERD
CALLROEPEN
CEILINGAFRONDEN.BOVEN
CEILING.PRECISEAFRONDEN.BOVEN.NAUWKEURIG
CELLCEL
CHARTEKEN
CHIDISTCHI.KWADRAAT
CHIINVCHI.KWADRAAT.INV
CHISQ.DISTCHIKW.VERD
CHISQ.DIST.RTCHIKW.VERD.RECHTS
CHISQ.INVCHIKW.INV
CHISQ.INV.RTCHIKW.INV.RECHTS
CHISQ.TESTCHIKW.TEST
CHITESTCHI.TOETS
CHOOSEKIEZEN
CLEANWISSEN.CONTROL
CODECODE
COLUMNKOLOM
COLUMNSKOLOMMEN
COMBINCOMBINATIES
COMPLEXCOMPLEX
CONCATENATETEKST.SAMENVOEGEN
CONFIDENCEBETROUWBAARHEID
CONFIDENCE.NORMVERTROUWELIJKHEID.NORM
CONFIDENCE.TVERTROUWELIJKHEID.T
CONVERTCONVERTEREN
CORRELCORRELATIE
COSCOS
COSHCOSH
COUNTAANTAL
COUNTAAANTALARG
COUNTBLANKAANTAL.LEGE.CELLEN
COUNTIFAANTAL.ALS
COUNTIFSAANTALLEN.ALS
COUPDAYBSCOUP.DAGEN.BB
COUPDAYSCOUP.DAGEN
COUPDAYSNCCOUP.DAGEN.VV
COUPNCDCOUP.DATUM.NB
COUPNUMCOUP.AANTAL
COUPPCDCOUP.DATUM.VB
COVARCOVARIANTIE
COVARIANCE.PCOVARIANTIE.P
COVARIANCE.SCOVARIANTIE.S
CRITBINOMCRIT.BINOM
CUBEKPIMEMBERKUBUSKPILID
CUBEMEMBERKUBUSLID
CUBEMEMBERPROPERTYKUBUSLIDEIGENSCHAP
CUBERANKEDMEMBERKUBUSGERANGSCHIKTLID
CUBESETKUBUSSET
CUBESETCOUNTKUBUSSETAANTAL
CUBEVALUEKUBUSWAARDE
CUMIPMTCUM.RENTE
CUMPRINCCUM.HOOFDSOM
DATEDATUM
DATEDIFDATUMVERSCHIL
DATEVALUEDATUMWAARDE
DAVERAGEDBGEMIDDELDE
DAYDAG
DAYS360DAGEN360
DBDB
DCOUNTDBAANTAL
DCOUNTADBAANTALC
DDBDDB
DEC2BINDEC.N.BIN
DEC2HEXDEC.N.HEX
DEC2OCTDEC.N.OCT
DEGREESGRADEN
DELTADELTA
DEVSQDEV.KWAD
DGETDBLEZEN
DISCDISCONTO
DMAXDBMAX
DMINDBMIN
DOLLARDOLLAR
DPRODUCTDBPRODUCT
DSTDEVDBSTDEV
DSTDEVPDBSTDEVP
DSUMDBSOM
DURATIONDUUR
DVARDBVAR
DVARPDBVARP
EDATEZELFDE.DAG
EFFECTEFFECT.RENTE
EOMONTHLAATSTE.DAG
ERFFOUTFUNCTIE
ERF.PRECISEFOUTFUNCTIE.NAUWKEURIG
ERFCFOUT.COMPLEMENT
ERFC.PRECISEFOUT.COMPLEMENT.NAUWKEURIG
ERROR.TYPETYPE.FOUT
EUROEURO
EURODEEURO.DE
EUROFREURO.BR
EVENEVEN
EXACTGELIJK
EXPEXP
EXPON.DISTEXPON.VERD.N
EXPONDISTEXPON.VERD
F.DISTF.VERD
F.DIST.RTF.VERD.RECHTS
F.INVF.INV
F.INV.RTF.INV.RECHTS
F.TESTF.TEST
FACTFACULTEIT
FACTDOUBLEDUBBELE.FACULTEIT
FALSEONWAAR
FDISTF.VERDELING
FINDVIND.ALLES
FINVF.INVERSE
FISHERFISHER
FISHERINVFISHER.INV
FIXEDVAST
FLOORAFRONDEN.BENEDEN
FLOOR.PRECISEAFRONDEN.BENEDEN.NAUWKEURIG
FORECASTVOORSPELLEN
FREQUENCYINTERVAL
FTESTF.TOETS
FVTW
FVSCHEDULETOEK.WAARDE2
GAMMA.DISTGAMMA.VERD.N
GAMMA.INVGAMMA.INV.N
GAMMADISTGAMMA.VERD
GAMMAINVGAMMA.INV
GAMMALNGAMMA.LN
GAMMALN.PRECISEGAMMA.LN.NAUWKEURIG
GCDGGD
GEOMEANMEETK.GEM
GESTEPGROTER.DAN
GETPIVOTDATADRAAITABEL.OPHALEN
GROWTHGROEI
HARMEANHARM.GEM
HEX2BINHEX.N.BIN
HEX2DECHEX.N.DEC
HEX2OCTHEX.N.OCT
HLOOKUPHORIZ.ZOEKEN
HOURUUR
HYPERLINKHYPERLINK
HYPGEOM.DISTHYPGEOM.VERD
HYPGEOMDISTHYPERGEO.VERD
IFALS
IFERRORALS.FOUT
IMABSC.ABS
IMAGINARYC.IM.DEEL
IMARGUMENTC.ARGUMENT
IMCONJUGATEC.TOEGEVOEGD
IMCOSC.COS
IMDIVC.QUOTIENT
IMEXPC.EXP
IMLNC.LN
IMLOG10C.LOG10
IMLOG2C.LOG2
IMPOWERC.MACHT
IMPRODUCTC.PRODUCT
IMREALC.REEEL.DEEL
IMSINC.SIN
IMSQRTC.WORTEL
IMSUBC.VERSCHIL
IMSUMC.SOM
INDEXINDEX
INDIRECTINDIRECT
INFOINFO
INTINTEGER
INTERCEPTSNIJPUNT
INTRATERENTEPERCENTAGE
IPMTIBET
IRRIR
ISBLANKISLEEG
ISERRISFOUT2
ISERRORISFOUT
ISEVENIS.EVEN
ISLOGICALISLOGISCH
ISNAISNB
ISNONTEXTISGEENTEKST
ISNUMBERISGETAL
ISODDIS.ONEVEN
ISPMTISBET
ISREFISVERWIJZING
ISTEXTISTEKST
KURTKURTOSIS
LARGEGROOTSTE
LCMKGV
LEFTLINKS
LENLENGTE
LINESTLIJNSCH
LNLN
LOGLOG
LOG10LOG10
LOGESTLOGSCH
LOGINVLOG.NORM.INV
LOGNORM.DISTLOGNORM.VERD
LOGNORM.INVLOGNORM.INV
LOGNORMDISTLOG.NORM.VERD
LOOKUPZOEKEN
LOWERKLEINE.LETTERS
MATCHVERGELIJKEN
MAXMAX
MAXAMAXA
MDETERMDETERMINANTMAT
MDURATIONAANG.DUUR
MEDIANMEDIAAN
MIDDEEL
MINMIN
MINAMINA
MINUTEMINUUT
MINVERSEINVERSEMAT
MIRRGIR
MMULTPRODUCTMAT
MODREST
MODEMODUS
MODE.MULTMODUS.MEERV
MODE.SNGLMODUS.ENKELV
MONTHMAAND
MROUNDAFRONDEN.N.VEELVOUD
MULTINOMIALMULTINOMIAAL
NN
NANB
NEGBINOM.DISTNEGBINOM.VERD
NEGBINOMDISTNEG.BINOM.VERD
NETWORKDAYSNETTO.WERKDAGEN
NETWORKDAYS.INTLNETWERKDAGEN.INTL
NOMINALNOMINALE.RENTE
NORM.DISTNORM.VERD.N
NORM.INVNORM.INV.N
NORM.S.DISTNORM.S.VERD
NORM.S.INVNORM.S.INV
NORMDISTNORM.VERD
NORMINVNORM.INV
NORMSDISTSTAND.NORM.VERD
NORMSINVSTAND.NORM.INV
NOTNIET
NOWNU
NPERNPER
NPVNHW
OCT2BINOCT.N.BIN
OCT2DECOCT.N.DEC
OCT2HEXOCT.N.HEX
ODDONEVEN
ODDFPRICEAFW.ET.PRIJS
ODDFYIELDAFW.ET.REND
ODDLPRICEAFW.LT.PRIJS
ODDLYIELDAFW.LT.REND
OFFSETVERSCHUIVING
OROF
PEARSONPEARSON
PERCENTILEPERCENTIEL
PERCENTILE.EXCPERCENTIEL.EXC
PERCENTILE.INCPERCENTIEL.INC
PERCENTRANKPERCENT.RANG
PERCENTRANK.EXCPROCENTRANG.EXC
PERCENTRANK.INCPROCENTRANG.INC
PERMUTPERMUTATIES
PHONETICFONETISCH
PIPI
PMTBET
POISSONPOISSON
POISSON.DISTPOISSON.VERD
POWERMACHT
PPMTPBET
PRICEPRIJS.NOM
PRICEDISCPRIJS.DISCONTO
PRICEMATPRIJS.VERVALDAG
PROBKANS
PRODUCTPRODUCT
PROPERBEGINLETTERS
PVHW
QUARTILEKWARTIEL
QUARTILE.EXCKWARTIEL.EXC
QUARTILE.INCKWARTIEL.INC
QUOTIENTQUOTIENT
RADIANSRADIALEN
RANDASELECT
RANDBETWEENASELECTTUSSEN
RANKRANG
RANK.AVGRANG.GEMIDDELDE
RANK.EQRANG.GELIJK
RATERENTE
RECEIVEDOPBRENGST
REGISTERREGISTER
REGISTER.IDREGISTRATIE.ID
REPLACEVERVANGEN
REPTHERHALING
RIGHTRECHTS
ROMANROMEINS
ROUNDAFRONDEN
ROUNDDOWNAFRONDEN.NAAR.BENEDEN
ROUNDUPAFRONDEN.NAAR.BOVEN
ROWRIJ
ROWSRIJEN
RSQR.KWADRAAT
RTDRTG
SEARCHVIND.SPEC
SECONDSECONDE
SERIESSUMSOM.MACHTREEKS
SIGNPOS.NEG
SINSIN
SINHSINH
SKEWSCHEEFHEID
SLNLIN.AFSCHR
SLOPERICHTING
SMALLKLEINSTE
SQRTWORTEL
SQRTPIWORTEL.PI
STANDARDIZENORMALISEREN
STDEVSTDEV
STDEV.PSTDEV.P
STDEV.SSTDEV.S
STDEVASTDEVA
STDEVPSTDEVP
STDEVPASTDEVPA
STEYXSTAND.FOUT.YX
SUBSTITUTESUBSTITUEREN
SUBTOTALSUBTOTAAL
SUMSOM
SUMIFSOM.ALS
SUMIFSSOMMEN.ALS
SUMPRODUCTSOMPRODUCT
SUMSQKWADRATENSOM
SUMX2MY2SOM.X2MINY2
SUMX2PY2SOM.X2PLUSY2
SUMXMY2SOM.XMINY.2
SYDSYD
TT
T.DISTT.DIST
T.DIST.2TT.VERD.2T
T.DIST.RTT.VERD.RECHTS
T.INVT.INV
T.INV.2TT.INV.2T
T.TESTT.TEST
TANTAN
TANHTANH
TBILLEQSCHATK.OBL
TBILLPRICESCHATK.PRIJS
TBILLYIELDSCHATK.REND
TDISTT.VERD
TEXTTEKST
TIMETIJD
TIMEVALUETIJDWAARDE
TINVTINV
TODAYVANDAAG
TRANSPOSETRANSPONEREN
TRENDTREND
TRIMSPATIES.WISSEN
TRIMMEANGETRIMD.GEM
TRUEWAAR
TRUNCGEHEEL
TTESTT.TOETS
TYPETYPE
UPPERHOOFDLETTERS
USDOLLARUSDOLLAR
VALUEWAARDE
VARVAR
VAR.PVAR.P
VAR.SVAR.S
VARAVARA
VARPVARP
VARPAVARPA
VDBVDB
VLOOKUPVERT.ZOEKEN
WEEKDAYWEEKDAG
WEEKNUMWEEKNUMMER
WEIBULLWEIBULL
WEIBULL.DISTWEIBULL.VERD
WORKDAYWERKDAG
WORKDAY.INTLWERKDAG.INTL
XIRRIR.SCHEMA
XNPVNHW2
YEARJAAR
YEARFRACJAAR.DEEL
YIELDRENDEMENT
YIELDDISCREND.DISCONTO
YIELDMATREND.VERVAL
Z.TESTZ.TEST
ZTESTZ.TOETSExcel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →