Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.

NederlandsEngels
AANG.DUURMDURATION
AANTALCOUNT
AANTAL.ALSCOUNTIF
AANTAL.LEGE.CELLENCOUNTBLANK
AANTALARGCOUNTA
AANTALLEN.ALSCOUNTIFS
ABSABS
ADRESADDRESS
AFRONDENROUND
AFRONDEN.BENEDENFLOOR
AFRONDEN.BENEDEN.NAUWKEURIGFLOOR.PRECISE
AFRONDEN.BOVENCEILING
AFRONDEN.BOVEN.NAUWKEURIGCEILING.PRECISE
AFRONDEN.N.VEELVOUDMROUND
AFRONDEN.NAAR.BENEDENROUNDDOWN
AFRONDEN.NAAR.BOVENROUNDUP
AFW.ET.PRIJSODDFPRICE
AFW.ET.RENDODDFYIELD
AFW.LT.PRIJSODDLPRICE
AFW.LT.RENDODDLYIELD
AGGREGAATAGGREGATE
ALSIF
ALS.FOUTIFERROR
AMORDEGRCAMORDEGRC
AMORLINCAMORLINC
ASCASC
ASELECTRAND
ASELECTTUSSENRANDBETWEEN
BAHT.TEKSTBAHTTEXT
BEGINLETTERSPROPER
BEREIKENAREAS
BESSEL.IBESSELI
BESSEL.JBESSELJ
BESSEL.KBESSELK
BESSEL.YBESSELY
BETPMT
BETA.INVBETA.INV
BETA.VERDBETA.DIST
BETAINVBETAINV
BETAVERDBETADIST
BETROUWBAARHEIDCONFIDENCE
BIN.N.DECBIN2DEC
BIN.N.HEXBIN2HEX
BIN.N.OCTBIN2OCT
BINOM.VERDBINOM.DIST
BINOMIALE.INVBINOM.INV
BINOMIALE.VERDBINOMDIST
BOOGCOSACOS
BOOGCOSHACOSH
BOOGSINASIN
BOOGSINHASINH
BOOGTANATAN
BOOGTAN2ATAN2
BOOGTANHATANH
C.ABSIMABS
C.ARGUMENTIMARGUMENT
C.COSIMCOS
C.EXPIMEXP
C.IM.DEELIMAGINARY
C.LNIMLN
C.LOG10IMLOG10
C.LOG2IMLOG2
C.MACHTIMPOWER
C.PRODUCTIMPRODUCT
C.QUOTIENTIMDIV
C.REEEL.DEELIMREAL
C.SINIMSIN
C.SOMIMSUM
C.TOEGEVOEGDIMCONJUGATE
C.VERSCHILIMSUB
C.WORTELIMSQRT
CELCELL
CHI.KWADRAATCHIDIST
CHI.KWADRAAT.INVCHIINV
CHI.TOETSCHITEST
CHIKW.INVCHISQ.INV
CHIKW.INV.RECHTSCHISQ.INV.RT
CHIKW.TESTCHISQ.TEST
CHIKW.VERDCHISQ.DIST
CHIKW.VERD.RECHTSCHISQ.DIST.RT
CODECODE
COMBINATIESCOMBIN
COMPLEXCOMPLEX
CONVERTERENCONVERT
CORRELATIECORREL
COSCOS
COSHCOSH
COUP.AANTALCOUPNUM
COUP.DAGENCOUPDAYS
COUP.DAGEN.BBCOUPDAYBS
COUP.DAGEN.VVCOUPDAYSNC
COUP.DATUM.NBCOUPNCD
COUP.DATUM.VBCOUPPCD
COVARIANTIECOVAR
COVARIANTIE.PCOVARIANCE.P
COVARIANTIE.SCOVARIANCE.S
CRIT.BINOMCRITBINOM
CUM.HOOFDSOMCUMPRINC
CUM.RENTECUMIPMT
DAGDAY
DAGEN360DAYS360
DATUMDATE
DATUMVERSCHILDATEDIF
DATUMWAARDEDATEVALUE
DBDB
DBAANTALDCOUNT
DBAANTALCDCOUNTA
DBGEMIDDELDEDAVERAGE
DBLEZENDGET
DBMAXDMAX
DBMINDMIN
DBPRODUCTDPRODUCT
DBSOMDSUM
DBSTDEVDSTDEV
DBSTDEVPDSTDEVP
DBVARDVAR
DBVARPDVARP
DDBDDB
DEC.N.BINDEC2BIN
DEC.N.HEXDEC2HEX
DEC.N.OCTDEC2OCT
DEELMID
DELTADELTA
DETERMINANTMATMDETERM
DEV.KWADDEVSQ
DISCONTODISC
DOLLARDOLLAR
DRAAITABEL.OPHALENGETPIVOTDATA
DUBBELE.FACULTEITFACTDOUBLE
DUURDURATION
EFFECT.RENTEEFFECT
ENAND
EUROEURO
EURO.BREUROFR
EURO.DEEURODE
EVENEVEN
EXPEXP
EXPON.VERDEXPONDIST
EXPON.VERD.NEXPON.DIST
F.INVF.INV
F.INV.RECHTSF.INV.RT
F.INVERSEFINV
F.TESTF.TEST
F.TOETSFTEST
F.VERDF.DIST
F.VERD.RECHTSF.DIST.RT
F.VERDELINGFDIST
FACULTEITFACT
FISHERFISHER
FISHER.INVFISHERINV
FONETISCHPHONETIC
FOUT.COMPLEMENTERFC
FOUT.COMPLEMENT.NAUWKEURIGERFC.PRECISE
FOUTFUNCTIEERF
FOUTFUNCTIE.NAUWKEURIGERF.PRECISE
GAMMA.INVGAMMAINV
GAMMA.INV.NGAMMA.INV
GAMMA.LNGAMMALN
GAMMA.LN.NAUWKEURIGGAMMALN.PRECISE
GAMMA.VERDGAMMADIST
GAMMA.VERD.NGAMMA.DIST
GEHEELTRUNC
GELIJKEXACT
GEM.DEVIATIEAVEDEV
GEMIDDELDEAVERAGE
GEMIDDELDE.ALSAVERAGEIF
GEMIDDELDEAAVERAGEA
GEMIDDELDEN.ALSAVERAGEIFS
GETRIMD.GEMTRIMMEAN
GGDGCD
GIRMIRR
GRADENDEGREES
GROEIGROWTH
GROOTSTELARGE
GROTER.DANGESTEP
HARM.GEMHARMEAN
HERHALINGREPT
HEX.N.BINHEX2BIN
HEX.N.DECHEX2DEC
HEX.N.OCTHEX2OCT
HOOFDLETTERSUPPER
HORIZ.ZOEKENHLOOKUP
HWPV
HYPERGEO.VERDHYPGEOMDIST
HYPERLINKHYPERLINK
HYPGEOM.VERDHYPGEOM.DIST
IBETIPMT
INDEXINDEX
INDIRECTINDIRECT
INFOINFO
INTEGERINT
INTERVALFREQUENCY
INVERSEMATMINVERSE
IRIRR
IR.SCHEMAXIRR
IS.EVENISEVEN
IS.ONEVENISODD
ISBETISPMT
ISFOUTISERROR
ISFOUT2ISERR
ISGEENTEKSTISNONTEXT
ISGETALISNUMBER
ISLEEGISBLANK
ISLOGISCHISLOGICAL
ISNBISNA
ISTEKSTISTEXT
ISVERWIJZINGISREF
JAARYEAR
JAAR.DEELYEARFRAC
KANSPROB
KGVLCM
KIEZENCHOOSE
KLEINE.LETTERSLOWER
KLEINSTESMALL
KOLOMCOLUMN
KOLOMMENCOLUMNS
KUBUSGERANGSCHIKTLIDCUBERANKEDMEMBER
KUBUSKPILIDCUBEKPIMEMBER
KUBUSLIDCUBEMEMBER
KUBUSLIDEIGENSCHAPCUBEMEMBERPROPERTY
KUBUSSETCUBESET
KUBUSSETAANTALCUBESETCOUNT
KUBUSWAARDECUBEVALUE
KURTOSISKURT
KWADRATENSOMSUMSQ
KWARTIELQUARTILE
KWARTIEL.EXCQUARTILE.EXC
KWARTIEL.INCQUARTILE.INC
LAATSTE.DAGEOMONTH
LENGTELEN
LIJNSCHLINEST
LIN.AFSCHRSLN
LINKSLEFT
LNLN
LOGLOG
LOG.NORM.INVLOGINV
LOG.NORM.VERDLOGNORMDIST
LOG10LOG10
LOGNORM.INVLOGNORM.INV
LOGNORM.VERDLOGNORM.DIST
LOGSCHLOGEST
MAANDMONTH
MACHTPOWER
MAXMAX
MAXAMAXA
MEDIAANMEDIAN
MEETK.GEMGEOMEAN
MINMIN
MINAMINA
MINUUTMINUTE
MODUSMODE
MODUS.ENKELVMODE.SNGL
MODUS.MEERVMODE.MULT
MULTINOMIAALMULTINOMIAL
NN
NBNA
NEG.BINOM.VERDNEGBINOMDIST
NEGBINOM.VERDNEGBINOM.DIST
NETTO.WERKDAGENNETWORKDAYS
NETWERKDAGEN.INTLNETWORKDAYS.INTL
NHWNPV
NHW2XNPV
NIETNOT
NOMINALE.RENTENOMINAL
NORM.INVNORMINV
NORM.INV.NNORM.INV
NORM.S.INVNORM.S.INV
NORM.S.VERDNORM.S.DIST
NORM.VERDNORMDIST
NORM.VERD.NNORM.DIST
NORMALISERENSTANDARDIZE
NPERNPER
NUNOW
OCT.N.BINOCT2BIN
OCT.N.DECOCT2DEC
OCT.N.HEXOCT2HEX
OFOR
ONEVENODD
ONWAARFALSE
OPBRENGSTRECEIVED
PBETPPMT
PEARSONPEARSON
PERCENT.RANGPERCENTRANK
PERCENTIELPERCENTILE
PERCENTIEL.EXCPERCENTILE.EXC
PERCENTIEL.INCPERCENTILE.INC
PERMUTATIESPERMUT
PIPI
POISSONPOISSON
POISSON.VERDPOISSON.DIST
POS.NEGSIGN
PRIJS.DISCONTOPRICEDISC
PRIJS.NOMPRICE
PRIJS.VERVALDAGPRICEMAT
PROCENTRANG.EXCPERCENTRANK.EXC
PROCENTRANG.INCPERCENTRANK.INC
PRODUCTPRODUCT
PRODUCTMATMMULT
QUOTIENTQUOTIENT
R.KWADRAATRSQ
RADIALENRADIANS
RANGRANK
RANG.GELIJKRANK.EQ
RANG.GEMIDDELDERANK.AVG
RECHTSRIGHT
REGISTERREGISTER
REGISTRATIE.IDREGISTER.ID
REND.DISCONTOYIELDDISC
REND.VERVALYIELDMAT
RENDEMENTYIELD
RENTERATE
RENTEPERCENTAGEINTRATE
RESTMOD
RICHTINGSLOPE
RIJROW
RIJENROWS
ROEPENCALL
ROMEINSROMAN
RTGRTD
SAMENG.RENTEACCRINT
SAMENG.RENTE.VACCRINTM
SCHATK.OBLTBILLEQ
SCHATK.PRIJSTBILLPRICE
SCHATK.RENDTBILLYIELD
SCHEEFHEIDSKEW
SECONDESECOND
SINSIN
SINHSINH
SNIJPUNTINTERCEPT
SOMSUM
SOM.ALSSUMIF
SOM.MACHTREEKSSERIESSUM
SOM.X2MINY2SUMX2MY2
SOM.X2PLUSY2SUMX2PY2
SOM.XMINY.2SUMXMY2
SOMMEN.ALSSUMIFS
SOMPRODUCTSUMPRODUCT
SPATIES.WISSENTRIM
STAND.FOUT.YXSTEYX
STAND.NORM.INVNORMSINV
STAND.NORM.VERDNORMSDIST
STDEVSTDEV
STDEV.PSTDEV.P
STDEV.SSTDEV.S
STDEVASTDEVA
STDEVPSTDEVP
STDEVPASTDEVPA
SUBSTITUERENSUBSTITUTE
SUBTOTAALSUBTOTAL
SYDSYD
TT
T.DISTT.DIST
T.INVT.INV
T.INV.2TT.INV.2T
T.TESTT.TEST
T.TOETSTTEST
T.VERDTDIST
T.VERD.2TT.DIST.2T
T.VERD.RECHTST.DIST.RT
TANTAN
TANHTANH
TEKENCHAR
TEKSTTEXT
TEKST.SAMENVOEGENCONCATENATE
TIJDTIME
TIJDWAARDETIMEVALUE
TINVTINV
TOEK.WAARDE2FVSCHEDULE
TRANSPONERENTRANSPOSE
TRENDTREND
TWFV
TYPETYPE
TYPE.FOUTERROR.TYPE
USDOLLARUSDOLLAR
UURHOUR
VANDAAGTODAY
VARVAR
VAR.PVAR.P
VAR.SVAR.S
VARAVARA
VARPVARP
VARPAVARPA
VASTFIXED
VDBVDB
VERGELIJKENMATCH
VERSCHUIVINGOFFSET
VERT.ZOEKENVLOOKUP
VERTROUWELIJKHEID.NORMCONFIDENCE.NORM
VERTROUWELIJKHEID.TCONFIDENCE.T
VERVANGENREPLACE
VIND.ALLESFIND
VIND.SPECSEARCH
VOORSPELLENFORECAST
WAARTRUE
WAARDEVALUE
WEEKDAGWEEKDAY
WEEKNUMMERWEEKNUM
WEIBULLWEIBULL
WEIBULL.VERDWEIBULL.DIST
WERKDAGWORKDAY
WERKDAG.INTLWORKDAY.INTL
WISSEN.CONTROLCLEAN
WORTELSQRT
WORTEL.PISQRTPI
Z.TESTZ.TEST
Z.TOETSZTEST
ZELFDE.DAGEDATE
ZOEKENLOOKUPExcel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →